Verenigingsblad

Het verenigingsblad van De Federatie verschijnt 5 x per jaar (april/mei - juni - juli/augustus - september - december)
Redactie: Emma Veenstra, Evert Kuijt en Peter Oosterhout (opmaak en lay-out)

Dec. 2018

Sept.2018

Jul/Aug 2018

Jun 2018

Apr/mei 2018

Dec 2017

Sep 2017

Jul/Aug 2017

Jun 2017

Mei 2017

Apr 2017

Dec 2016

Sep 2016

Jul/Aug 2016

Jun 2016

Mei 2016

Apr 2016

Dec 2015

Sep 2015

Jul/Aug 2015