top of page

Totaal

Tuinrapport

Bouwrapport

Subtotaal

Grind / betontegels

Beplanting

Broeikas

Schuur

Tuinhuis

104

Tuinnummer 

0

-10

0

10

0

10

0

0

0

555.95

Tuinhuur per jaar bedraagt: € 

Lege tuin: Tuinhuis niet aanwezig en schuur moet gesloopt worden.

Let op: De tuin moet op orde zijn vóór 1-10-'24 en de beschoeiing vóór 1-10-'25.

Totaal

Tuinrapport

Bouwrapport

Subtotaal

Grind / betontegels

Beplanting

Broeikas

Schuur

Tuinhuis

105

Tuinnummer 

9699.1

0

480

10179.1

112.5

659

0

870.96

8536.64

498.86

Tuinhuur per jaar bedraagt: € 

Totaal

Tuinrapport

Bouwrapport

Subtotaal

Grind / betontegels

Beplanting

Broeikas

Schuur

Tuinhuis

128

Tuinnummer 

4021.41

0

-400

4421.41

180.95

213.5

0

0

4026.96

595.21

Tuinhuur per jaar bedraagt: € 

Schuur in slechte staat.

Totaal

Tuinrapport

Bouwrapport

Subtotaal

Grind / betontegels

Beplanting

Broeikas

Schuur

Tuinhuis

148

Tuinnummer 

6959.95

200

215

7374.95

113.85

381.5

0

0

6879.6

546.36

Tuinhuur per jaar bedraagt: € 

Totaal

Tuinrapport

Bouwrapport

Subtotaal

Grind / betontegels

Beplanting

Broeikas

Schuur

Tuinhuis

188

Tuinnummer 

5663.38

0

-215

5878.38

314.7

788

254.8

0

4520.88

587.86

Tuinhuur per jaar bedraagt: € 

Totaal

Tuinrapport

Bouwrapport

Subtotaal

Grind / betontegels

Beplanting

Broeikas

Schuur

Tuinhuis

22

Tuinnummer 

2335.44

-350

-200

2885.44

122

299

0

267

2197.44

428.59

Tuinhuur per jaar bedraagt: € 

Totaal

Tuinrapport

Bouwrapport

Subtotaal

Grind / betontegels

Beplanting

Broeikas

Schuur

Tuinhuis

43

Tuinnummer 

5159.32

0

0

5159.32

312

389

0

595.92

3862.4

523.61

Tuinhuur per jaar bedraagt: € 

Totaal

Tuinrapport

Bouwrapport

Subtotaal

Grind / betontegels

Beplanting

Broeikas

Schuur

Tuinhuis

50

Tuinnummer 

4299.83

0

215

4514.83

181.5

748.5

416

0

3168.83

504.61

Tuinhuur per jaar bedraagt: € 

Totaal

Tuinrapport

Bouwrapport

Subtotaal

Grind / betontegels

Beplanting

Broeikas

Schuur

Tuinhuis

55

Tuinnummer 

2294.93

-300

-1345

3939.93

239.75

177.5

0

539

2983.68

558.25

Tuinhuur per jaar bedraagt: € 

Te koop aangeboden

Onderstaand is het actuele aanbod van de tuinen die te koop worden aangeboden.

Wij verzoeken u om bij de kijkdagen de taxatierapporten goed door te lezen. Deze zijn aanwezig in de huisjes. In het bouwrapport staat een kopje met: ‘de volgende zaken moeten worden aangepast’ en hier staat in aangegeven wat de nieuwe eigenaar moet aanpassen. Een beschoeiing (een constructie die de waterkant beschermt tegen afkalven ) vervangen is in deze tijd niet goedkoop. Een illegale overkapping of schutting wordt hier ook aangegeven en er wordt van u verwacht dit te verwijderen na de koop. Bij het tuinrapport staan dit soort zaken onder het kopje: ‘Opmerkingen’. Als de verkoper deze zaken nog zelf heeft aangepast vóór de overdracht, zal het bedrag wat in mindering is genomen op het tuinrapport er nog weer bij op geteld worden.

De tuinhuur is gebaseerd op de nota van dit jaar excl. de elektra. Houd er rekening mee dat de aankomende jaren de nota zal stijgen. Dit komt onder andere doordat de gemeente Amsterdam heeft aangegeven de tuinhuur jaarlijks te verhogen. Ook is op dit moment de elektraprijs 2 keer zo duur dan vorig jaar.

Na de kijkdagen kunt u op één A4-tje de tuinnummers waar u interesse in heeft aan ons doorgeven. Waarbij u duidelijk de volgorde van voorkeur aangeeft. Vergeet niet uw naam (diegene die ingeschreven staat) op het briefje te zetten. Als u uw kandidaat-nummer weet, is het voor ons handig als u dit vermeldt, maar dit hoeft niet.  Reageer alleen op huisjes waar u echt interesse in heeft en u zich dit financieel kunt veroorloven. Heeft u een huis toegewezen gekregen en u ziet er toch vanaf, dan komt u onderaan de kandidatenlijst. Het A4-tje dient u in de rode brievenbus bij de bestuurskamer te doen óf u kunt uw voorkeuren per e-mail naar ons sturen. Niet allebei! Om in aanmerking te kunnen komen voor een tuin moeten wij uw briefje of mail vóór zaterdag 1 oktober 09.00 hebben ontvangen. Deze zaterdag zullen wij dan de kandidaten bellen en mailen die een huisje toegewezen gekregen hebben.  Hoort u niks, dan is het huisje vergeven aan een ander.

Onderstaand is het actuele aanbod van de tuinen die te koop worden aangeboden.

 

Mocht u een huisje toegewezen krijgen houdt dan rekening dat u bij de overdracht een uittreksel basisregistratie personen (BRP) van de gemeente nodig heeft waarop staat dat u een woonadres in de gemeente Amsterdam of in een door Amsterdam aangewezen randgemeente heeft. Verdere informatie krijgt u dan 1 oktober.

Wii adviseren de aspirant kopers de uitgebrachte taxatierapporten in te zien welke tijdens de kijkdagen in het desbetreffende tuinhuis liggen. Kandidaten voor deze tuinen dienen er rekening me te houden dat er een inkoopbedrag van € 200,00 betaald moet worden. Andere bijkomende kosten zijn o.a. de resterende maandelijkse tuinhuur.

  1. Uw reactie met de volgorde van uw voorkeur van tuinen doet u in de brievenbus van de bestuurskamer of u reageert per e-mail. (dus niet beiden!) De uiterlijke inschrijfdatum is zaterdag 1 oktober tot 09.00 uur.

  2. De toewijzing van de te koop staande tuinen is op 1 oktober en zal telefonisch en per mail worden bevestigd naar koper en verkoper.

  3. De datum van overdracht gebeurt zo snel als mogelik na de toewizing volgens afspraak.

HET IS TEN STRENGSTE VERBODEN OM TUSSENTIJDS BUITEN DE AANWEZIGHEID VAN DE VERKOPER DE TUINEN TE BETREDEN.

U loopt daarmee het risico van de kandidatenlijst verwijderd te worden.

 

Heel veel succes met reageren op de tuinen.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur de Federatie

bottom of page