Federatie van Amsterdamse Amateurtuinders

Een oase van rust en schoonheid én het leukste volkstuinencomplex onder de rook van Amsterdam in Duivendrecht. Dit park is opgericht in 1955 en telt 210 tuinen. Een volkstuin is een stukje grond met daarop een tuinhuis. Van 1 april tot 1 oktober kun je hierin overnachten. Tuinieren, daar draait alles om in ons tuinpark. De werkzaamheden beperken zich niet alleen tot de eigen tuin. Want het hele park wordt onderhouden door alle leden samen.

Nieuws

Zienswijze Ontwerp Structuurvisie De Nieuwe Kern, tuinparken in de Duivendrechtse Polder i.s.m. BVV

Voor meer informatie over deze zienswijze zie De Nieuwe Kern

A.L.V.

Beste tuinleden,

Zoals bekend was er begin augustus een ALV gepland. We hebben moeten constateren, dat we de geplande datum niet gaan redden. Daarom stellen we de Algemene Ledenvergadering uit. Dat doen we om de volgende redenen.  Er is meer tijd nodig om de vergadering goed voor te bereiden. We willen zoals gebruikelijk een goed jaarverslag maken en de agenda ook goed voorbereiden. Zoals altijd ontvangt u dit jaarverslag in de vorm van een boekje voorafgaand aan de vergadering met daarin het jaarverslag en een financieel verslag. Voor deze ALV worden zelfs twee verslagen voorbereid, omdat er vorig jaar geen ledenvergadering mogelijk was.

Ook de corona situatie nu, maakt dat uitstel verstandig is, want op dit moment kunnen we niet meer dan ongeveer 30 mensen op de noodzakelijke afstand in de kantine kwijt. We hopen dat de regels binnenkort weer wat versoepeld worden, zodat alle leden die dat wensen ook kunnen deelnemen.

Inmiddels hebben we een nieuwe datum gepland en wel op zaterdag 18 september om 13.00 uur in de kantine. We hopen dat dan alles door kan gaan. Desgewenst gaan we op zoek naar een grotere ruimte voor deze bijeenkomst.

Een paar weken voor de vergadering ontvangt u van ons het boekje met de verslagen en de agenda voor de vergadering.

Onze excuses voor de wat late afzegging, maar we rekenen op uw begrip

Met vriendelijke groet,

bestuur van Federatie van Amsterdamse Amateurtuinders

Nieuwsbrief

Beste tuinleden,
Het nieuwe bestuur wil u sneller informeren over zaken die niet kunnen wachten op ons verenigingsblad. We zijn van plan om deze nieuwsbrief vaker uit te brengen zodat u beter op de hoogte bent van wat er speelt op en rond onze tuinen. de nieuwsbrief is via mail of op de informatieborden te bekijken.

Voor meer nieuws, klik Hier voor nieuwsarchief

Ledenblad

Bekijk de laatste, Klik hier

Het verenigingsblad van De Federatie verschijnt 5 x per jaar (april/mei - juni - juli/augustus - september - december)

Redactie: Redactie: Evert Kuijt, Yvonne Kroonenberg, Peter Oosterhout en Timon Fokker (opmaak en lay-out)

Geschiedenis van De Federatie

1955. Een kale vlakte. Met heggen was aangegeven waar de toekomstige tuinen moesten komen. Op elk stuk grond stond aan de slootkant een boompje. Voor de rest niets; geen bank, geen keet of schuurtje. Gegraven putten deden dienst als toilet. De koeien van de boer liepen er vrij rond. Lees meer over de geschiedenis van De Federatie hier

Ook een tuin?

Inschrijven als kandidaat-lid kan vanaf de leeftijd van achttien jaar. De contributie bedraagt € 15,00 per jaar; ongeacht op welk tijdstip van het lopende jaar men zich inschrijft. Het Inschrijf formulier.pdf-2015, een kopie van uw legitimatiebewijs + pasfoto, dient u persoonlijk in te leveren in de bestuurskamer.

Lees meer...

 

Huisjes te koop,

Voor meer info, Klik hier