Federatie van Amsterdamse Amateurtuinders

Een oase van rust en schoonheid én het leukste volkstuinencomplex onder de rook van Amsterdam in Duivendrecht. Dit park is opgericht in 1955 en telt 210 tuinen. Een volkstuin is een stukje grond met daarop een tuinhuis. Van 1 april tot 1 oktober kun je hierin overnachten. Tuinieren, daar draait alles om in ons tuinpark. De werkzaamheden beperken zich niet alleen tot de eigen tuin. Want het hele park wordt onderhouden door alle leden samen.

Nieuws

Zienswijze Ontwerp Structuurvisie De Nieuwe Kern, tuinparken in de Duivendrechtse Polder i.s.m. BVV

Voor meer informatie over deze zienswijze zie De Nieuwe Kern

Nieuwsbrief
Beste tuinleden,
Het nieuwe bestuur wil u sneller informeren over zaken die niet kunnen wachten op ons verenigingsblad. We zijn van plan om deze nieuwsbrief vaker uit te brengen zodat u beter op de hoogte bent van wat er speelt op en rond onze tuinen. de nieuwsbrief is via mail of op de informatieborden te bekijken.

Voor meer nieuws, klik Hier voor nieuwsarchief

Ledenblad

Bekijk de laatste, Klik hier

Het verenigingsblad van De Federatie verschijnt 5 x per jaar (april/mei - juni - juli/augustus - september - december)

Redactie: Redactie: Evert Kuijt, Yvonne Kroonenberg, Peter Oosterhout en Timon Fokker (opmaak en lay-out)

Geschiedenis van De Federatie

1955. Een kale vlakte. Met heggen was aangegeven waar de toekomstige tuinen moesten komen. Op elk stuk grond stond aan de slootkant een boompje. Voor de rest niets; geen bank, geen keet of schuurtje. Gegraven putten deden dienst als toilet. De koeien van de boer liepen er vrij rond. Lees meer over de geschiedenis van De Federatie hier

Ook een tuin?

Inschrijven als kandidaat-lid kan vanaf de leeftijd van achttien jaar. De contributie bedraagt € 15,00 per jaar; ongeacht op welk tijdstip van het lopende jaar men zich inschrijft. Het Inschrijf formulier.pdf-2015, een kopie van uw legitimatiebewijs + pasfoto, dient u persoonlijk in te leveren in de bestuurskamer.

Lees meer...

 

Huisjes te koop,

Voor meer info, Klik hier