Lees meer…Update Nieuwe Kern

De gemeente Ouder-Amstel werkt nog aan een structuurvisie voor dit gebied. Dit is een visie op het ruimtelijk beleid en stelt vast waar gebouwd mag worden en wat groen blijft. In de loop van 2019 zal deze visie klaar zijn.

 Peilstok voor het bodemonderzoek structuurplan Nieuwe Kern

Groen en natuur worden nu serieuzer genomen door de gemeente Ouder-Amstel. Wellicht daardoor gedwongen door Amsterdam, de belangrijkste grondeigenaar in dit gebied, dat een ‘groen’ stadsbestuur heeft. En ook in Ouder-Amstel doet Groen Links mee in het college. Daarnaast is een bureau van landschapsarchitecten (West8) ingeschakeld om vanuit een landschappelijke invalshoek een masterplan te maken voor De Nieuwe Kern.

Begin 2019 gaat bovendien een ‘groene denktank’ van start. Deze denktank gaat nadenken over het stedelijk groen in de nieuwe wijk. Volkstuinparken Nieuw Vredelust, Ons Lustoord, De Federatie en Dijkzicht doen hier ook aan mee. Ieder park vaardigt twee mensen af voor deze denktank. Daarnaast zitten er deskundigen in en vertegenwoordigers van natuur- en milieuorganisaties, de gemeenten Amsterdam en Ouder-Amstel en de golfclub Amsterdam Old Course.

Deze zomer werden de vier genoemde parken verrast met een aankondiging van een werkbezoek van het voltallige B&W van Ouder-Amstel. Afgelopen 16 oktober zijn de zes leden van het college ontvangen bij Nieuw Vredelust. Dit verliep in een positieve en open sfeer. Wel kwam de vraag op tafel of de volkstuinparken hebben nagedacht over inkrimping van het aantal tuinen. Nogmaals werd duidelijk dat van de parken verandering en vernieuwing wordt verwacht. Gelukkig zijn de meeste parken hiermee bezig.

Een nieuwe wind waait door De Nieuwe Kern, daar lijkt er toch wel op. Want toen wethouder Marian van der Weele van Ouder-Amstel in januari van dit jaar op bezoek kwam bij Dijkzicht was de boodschap nog dat de volkstuinen weg moeten en dat de volkstuinders desgewenst daktuintjes mochten gaan onderhouden.

De boodschap is nu: De nieuwe ‘groenstedelijke’ wijk De Nieuwe Kern (4.500 woningen en 250.000 m2 kantoren, hotels, bedrijfsruimtes) krijgt nieuwe vormen van stedelijk groen. Er is ruimte voor invulling met bijvoorbeeld stadslandbouw, natuur-inclusieve bebouwing, nieuwe generatie volkstuinen en relatie met sociale samenhang.