Nieuws: Vervolg tijdelijke woningen slibdepot

Het gaat om minimaal 1000 tijdelijke woningen in een ‘containerdorp’ voor studenten en starters. Zij mogen maximaal twee jaar in zo’n woning blijven. Daarna moeten ze doorstromen. De gemeente Ouder-Amstel wil deze tijdelijke woningen vanwege de grote behoefte.

Dit plan heeft mede als doel om ons gebied onder de criteria van ‘Bestaand Stedelijk Gebied’ (BSG) te laten vallen, Deze tijdelijke huisvesting kan daarom worden gezien als een fase in de planning van de rest van De Nieuwe Kern.

Het nieuwbouwproject De Nieuwe Kern kan alleen doorgaan als het plangebied aangemerkt kan worden als BSG. Deze extra eis wordt gesteld omdat een deel van het gebied onder de aanvliegroute naar Schiphol ligt (20 K-e contour) met behoorlijk wat vliegtuiglawaai. Als blijkt dat het hier gaat om niet-bestaand stedelijk gebied, dan mogen hier geen permanente woningen komen.

Tijdelijke woningen vallen niet onder deze regels. Daarvoor hoeft het bestemmingsplan niet te worden aangepast en is alleen een omgevingsvergunning nodig. Maar de aanwezigheid van tijdelijke woningen kan straks wél meegewogen worden om te bepalen of het wel of geen BSG is.

De gemeente Ouder-Amstel is nu bezig met vooronderzoek. Als het haalbaar is dan wil ze voor de zomer een omgevingsvergunning aanvragen. Het containerdorp heeft gevolgen voor de inrichting en ontsluiting van het gebied. Daar zullen de aanwezige volkstuinparken ook mee te maken krijgen. Verantwoordelijk wethouder Van der Weele belooft de parken te betrekken bij verdere besluitvorming en uitvoering.

De besturen van de vier parken houden jullie op de hoogte. Het is nog niet bekend wat het allemaal betekent voor de planning van De Nieuwe Kern.