top of page

Nieuwsbrief — mei 2022

Bijgewerkt op: 1 apr. 2023

Het is inmiddels volop Lente en dat is te zien: het Tuinpark staat in bloei!

Bloei betekent ook: snoeien, wieden, schoffelen, maaien.

Dat er momenteel geen tuincommissie is of tuindiensten zijn betekent natuurlijk niet dat de uitgangspunten van “met elkaar het park onderhouden” niet meer gelden. Ook als er geen toezicht is, hebben we met ons allen een verantwoordelijkheid: en die begint met uw eigen tuin.

Dus...pak die schoffel en snoeischaar...uw tuin en ons park zien er een stuk beter uit!

 

Praktische invulling voor komend seizoen.

Een algemene tuinklusdag op zaterdag 14 mei a.s.: hoe meer tuinders, hoe sneller het gaat.

Omdat er nu nog onvoldoende vrijwilligers zijn om de tuincommissie te bemensen, hebben we praktisch plan voor dit seizoen gemaakt om ervoor te zorgen dat het tuinpark op orde blijft.


Te beginnen met:

 • U kunt zich om 9.15 uur melden in de kantine, liefst met uw eigen tuingereedschap: uw inzet wordt gewaardeerd en geregistreerd.

 • We zullen een korte uitleg geven over hoe het onderhoudsplan voor dit seizoen eruit kan zien.

 • U krijgt dan een zone toegewezen met een groep andere tuinders.

 • We beginnen om 9.45 uur en na afloop om 12 uur staat er een lekkere lunch voor u klaar in de kantine.

Vele handen maken werk licht, dus ook als u geen tuindiensten meer hoeft te verrichten, bent u van harte welkom om mee te helpen, en te komen lunchen.


Laat u ons weten of u 14 mei aanwezig bent ivm de lunch?

 

Vorming nieuwe Tuincommissie en tuinonderhoudsplan

Zoals u weet hebben we momenteel geen tuincommissie. Na twee oproepen heeft inmiddels 1 lid zich gemeld: Rita Vaisanen. Zij heeft aangegeven een paar specifieke taken op zich te kunnen nemen, maar zeker niet alle.


Met één lid komen we er natuurlijk niet….

We hebben met een aantal andere tuinparken overleg gehad. De vergrijzing van het ledenbestand is voor alle parken herkenbaar, het bemensen van tuincommissie ook.

Mogelijk dat het gebrek aan animo voor deelname aan de Tuincommissie gelegen is in onbekendheid met de taken die deze commissie uit voert, of dat het duidelijk is dat dit veel werk is.


Vandaar dat we op 3 en 9 april jl. twee bijeenkomsten hebben gehouden met de tuinders om met elkaar te bespreken hoe onze tuintoekomst er uit gaat zien. De tuinders die niet aanwezig waren hebben inmiddels een e-mail ontvangen met de sheets en de vragenlijst, zodat u ook uw ideeën en oplossingen met ons kunt delen.


Bij de eerste inventarisatie zagen we al een aantal hele leuke en uitvoerbare ideeën. We waren ook heel blij dat een groep 70+ aangaf zeker nog inzetbaar te zijn voor algemeen werk. Dat geeft hoop en houvast.


Voor de langere termijn:

 • Indeling van het tuinpark in zones

 • Een jaar-onderhoudsplan voor elke zone (schoffelen, wieden, snoeien, steken, zaaien, verfraaien)

 • Tuinonderhoud is mogelijk op 3x zaterdag, en 1x zondag, voor wie niet op zaterdag kan of wil.

 • U kunt met een aantal mensen samen voor een bepaalde zone kiezen


Wie hebben we daarvoor nodig? Tuincoördinatoren

 • Om e.e.a. in banen te leiden, ontvangst met koffie/thee, presentielijst tekenen en verdeling van taken zoeken we “coördinatoren”. • Per zone hebben we minimaal 2 coördinatoren nodig, bij voorkeur 4, zodat u elkaar kunt aanvullen en u ongeveer 2-4 uurtjes per maand inzetbaar bent.

 • We vragen met klem dat ook tuinders 70+ zich hiervoor aanmelden.

 

ALV zaterdag 28 Mei a.s. 13 uur in de kantine.

 • Jaarverslag en agenda ontvangt u in de loop van de week van 16 Mei.

 • Uw agendapunten en vragen kunt u natuurlijk al mailen of via de bestuursbrievenbus stellen.

 • Mocht u zich verkiesbaar willen stellen voor een vacante bestuursfunctie, kunt u dat ook melden.

 

Actie: Maai Mei Niet!

Een strak gazon is voor sommigen het toppunt van een nette tuin.

Voor insecten, bijen en vlinders is een strak gazon juist niet goed. Verschillende natuurorganisaties roepen daarom iedereen met een tuin op om in mei het maaien achterwege te laten. In landen als Engeland en België loopt deze Maai Mei Niet actie al langere tijd. Ook een paar honderd Nederlandse gemeenten doen er inmiddels aan mee. Als bestuur onderschrijven wij het belang van deze actie.

Laat de grasmaaier staan en de natuur haar gang gaan. Bloemen en planten krijgen de ruimte om op te komen en bijen, kevers, vlinders en hommels hebben zo meer voedsel na hun winterslaap en de eitjes uitkomen. Dan is er nog te weinig voedsel voorhanden. Bijen hebben bloemen en planten nodig, geen gras. Zoals u wellicht weet, loopt de insectenstand drastisch terug.

Laat de paardenbloem, madeliefjes, hondsdraf en uw grasmaaier een maandje staan. De natuur is u er dankbaar voor.


Als tuinbezitter kan je ook een stapje verder gaan en je gazon aanmelden via de website van maaimeinietnederland.nl Je ontvangt gelijk leuke tips om mee te doen: tel het laatste weekend van mei jouw kruidachtige planten in een vierkante meter van je gazon en geef deze door, zodat de bijenstichting jouw nectarscore kan berekenen.


Met alle resultaten van Nederland weten we na deze maand wat er groeit in onze omgeving en hoeveel extra bijen we in mei helpen overleven.

 

Vacature Gashok

Na ontzettend veel jaren trouwe dienst, iedere zondag, ook in de winter stoppen Marcel en John tuin met hun taak per eind mei 2022. We zijn hen zeer erkentelijk voor alle jaren onverminderd trouwe dienst en daar willen we ook bij stilstaan. Voor de Federatie is het een groot gemis, maar we begrijpen het zeker.

Om de gasleveranties te kunnen garanderen zijn er opvolgers nodig. Momenteel is het depot op zondag open tussen 11-12. De openingstijden en dag zijn bespreekbaar.

Om elke zondag het gashok te kunnen bemannen is het aanbevelenswaardig om dit met een grotere groep mensen te doen, zodat er niet te veel verplichtingen bij 1 of 2 personen liggen.


Wie neemt de taak over? Aanmelden kan via de mail bij het bestuur.

​Gasprijzen

De prijs van een gasfles is inmiddels 36,-- euro.

 

Download hier de originele nieuwsbrief in PDF formaat.

20220405 Nieuwsbrief Mei 2022 (1.0)
.pdf
Download PDF • 651KB

Commenti


bottom of page