top of page

50 jaar Federatie van Amsterdamse Amateurstuinders

Bijgewerkt op: 1 apr. 2023


Beste tuinders,


Nog niet zo lang geleden keken de tuincomplexen hier in de Duivendrechtse-polder tegen een plan aan van de gemente Amsterdam, waarbij de bestemming van de gronden waarop o.a. onze complexen liggen ter discussie kwam. Opeens was het voortbestaan van de com-plexen onzeker geworden.


Met dit laatste word bedoeld de introductie van het structurplan van de gemeente Amsterdam, dat later is teruggetrokken. Hiermee werd voorlopig ons voortbestaan voor een aantal jaren weer verzekerd. Het terugtrekken van dit plan is overigens niet vanzelf gegaan. Er zijn acties geweest door tuincomplexen individueel, maar ook de Bond van Volkstuinders heeft met grote inzet gepleit voor het behoud van de tuinparken. Wij van de Federatie hebben ons solidair naast de Bond van Volkstuinders opgesteld.


De aanbouw van de eerste huisjes

Met het gezamenlijk naar buitentreden naar de plaatselijke overheden staan we sterker. Gelukkig hebben wij kunnen constateren dat wethouder May voor het behoud van de volkstuinen was. Er is nog iets dat een bijdrage kan leveren voor het behoud van onze complexen, namelijk moderniseren waarbij openbaarheid voorop zal moeten staan. De grond waarop onze complexen gelegen zijn huren wij van de gemeente Amsterdam, waarmee wij de verplichting hebben het complex goed te onderhouden. Onze complexen liggen in een gebied dat als groengebied is aangewezen, op het grondgebied van de gemeente Ouder Amstel wat mogelijk ons voortbestaan kan verzekeren.


De ervaringen van het eerste jaren van het bestaan van de Federatie, heeft u kunnen vernemen in de korte interviews van de nog op ons complex aanwezige pioniers. Deze vrouwen en mannen hebben de grondslag gelegd van onze huidige Federatie. Maar daar is het niet bij gebleven. Van drie jongere pas gearriveerde tuinders, heb ik getracht hun toekomstvisie hierbij naar voren te laten komen. Juist deze jonge tuinders zijn onze toekomst, zij zullen mogelijk de Federatie in een zo goed mogelijk vaarwater moeten houden.Een foto van het allereerste begin van de Federatie; braakliggend terrein veranderen in een mooi tuinpark.


Op welke wijze dit gerealiseerd zal moeten worden, zal door de huidige tuinders inclusief de jongeren bepaald worden. Ik hoop van harte dat dit zal lukken. Het zijn de bestuurders in het verleden en heden die ons de weg hebben gewezen en zullen wijzen. Het zijn de tuinders die op de jaarvergadering of mogelijk op een ander tijdstip bepalen of de gekozen weg juist is.


Vanaf de eerste jaren van ons bestaan tot nu hebben een groot aantal bestuurders, commissieleden en de tuinders de Federatie gemaakt wat het nu is. Laten wij dit behouden of waar mogelijk verbeteren, waarmee wij mogelijk nog jaren voort kunnen gaan met onze grote hobby tuinieren!


Lang leve de Federatie van Amsterdamse Amateurtuinders!!!!!


Luc Pieters.

Bron: Jubileumboek 50 Jaar Federatie van Amsterdamse Amateurtuinders, 2015

Comments


bottom of page