top of page

Geschiedenis van De Federatie

Bijgewerkt op: 1 apr. 2023

De Federatie Amsterdamse Amateurtuinders is een organisatie die de belangen behartigt van amateur tuinders in Amsterdam. Deze federatie is opgericht in 1918 en heeft sindsdien een belangrijke rol gespeeld in het bevorderen van de stedelijke tuinbouw en het verbeteren van de kwaliteit van leven van de Amsterdamse bevolking.


De oprichting van de Federatie Amsterdamse Amateurtuinders was een direct gevolg van de Eerste Wereldoorlog. De voedselvoorziening was in die tijd zeer beperkt en de Nederlandse regering moedigde daarom de bevolking aan om zelf voedsel te verbouwen. Amsterdamse burgers kregen de mogelijkheid om stukken grond te huren van de gemeente om te gebruiken als moestuin.


De eerste tuincomplexen waren gelegen in het Westelijk Havengebied en op de Noorder IJ-Plas. In de jaren die volgden werden er steeds meer complexen aangelegd, verspreid over de hele stad. Tegenwoordig zijn er meer dan 35 complexen in Amsterdam en omgeving, waar meer dan 10.000 tuinders actief zijn.


In 1918 werd de Federatie Amsterdamse Amateurtuinders opgericht om de belangen van deze tuinders te behartigen. Een belangrijk doel van de federatie was om de kwaliteit van de stedelijke tuinbouw te verbeteren. Dit gebeurde onder andere door het organiseren van cursussen en het verstrekken van advies over de teelt van groenten en fruit.

Naast het bevorderen van de tuinbouw had de federatie ook als doel om de sociale contacten tussen tuinders te bevorderen. Er werden tal van activiteiten georganiseerd, zoals feesten, barbecues en wedstrijden.


In de jaren dertig groeide het aantal tuinders snel en werd er steeds meer grond in beslag genomen. Dit leidde tot conflicten tussen de gemeente en de tuinders. De Federatie Amsterdamse Amateurtuinders kwam op voor de rechten van de tuinders en zorgde ervoor dat er regels werden opgesteld om het gebruik van de grond te reguleren.

In de jaren zestig en zeventig kwam er steeds meer aandacht voor milieu en duurzaamheid. Ook de Federatie Amsterdamse Amateurtuinders speelde hierop in door het organiseren van cursussen over milieuvriendelijke teeltmethoden.


In de jaren negentig veranderde het stedelijk beleid en kwam er steeds meer druk op de beschikbare grond in Amsterdam. Hierdoor werden er steeds meer complexen verkocht of gesloten. De Federatie Amsterdamse Amateurtuinders kwam op voor de belangen van de tuinders en zorgde ervoor dat er nieuwe complexen werden aangelegd en dat bestaande complexen werden behouden.


Tegenwoordig is de Federatie Amsterdamse Amateurtuinders nog steeds actief en worden er tal van activiteiten georganiseerd voor de tuinders. De federatie behartigt de belangen van de tuinders en zet zich in voor het behoud van de stedelijke tuinbouw in Amsterdam.


Bron: onbekend


Commentaires


bottom of page