top of page

Nieuwsbrief — januari 2023

Bijgewerkt op: 1 apr. 2023

Huur

De huur van de tuin was de afgelopen jaren € 0,50 p/m². Dit kon omdat de jaarlijkse subsidie van ongeveer 15.000 euro die onze vereniging kreeg van de gemeente erin verwerkt zat. Het is op dit moment niet duidelijk of de gemeente Amsterdam de subsidie dit jaar op de rekening van de vereniging gaat storten, of dat het naar een gemeentelijk beheerfonds gaat van waaruit het onderhoud gefinancierd gaat worden voor de Amsterdamse volkstuinen. De subsidie is wel aangevraagd.


Dit jaar is daarom geen rekening gehouden met deze subsidie. Wel is rekening gehouden met de 6,4% huurstijging die de gemeente Amsterdam afgelopen november had afgekondigd. Deze stijging is voor de eerste helft van dit jaar vastgesteld, voor de tweede helft is nog onzeker wat het percentage gaat worden. Op de nota hebben wij gerekend met 6,4% stijging voor het hele jaar. De m² prijsberekening is daarom nu als volgt:

Huurkosten 2023 gemeente Amsterdam

€ 41.338

​Aantal m² van de privétuinen

54.460 m²

huurkosten p/m²


Bijlage 1: Huurindexering en compensatie 2023, Gemeentelijk Vastgoed

 

Forensen- en rioolbelasting

De gemeente Ouder-Amstel brengt jaarlijks de forensenbelasting bij u in rekening. Dit jaar zal voor het eerst ook direct bij u de rioolbelasting ter hoogte van € 76,64 in rekening worden gebracht. Dit alles ondanks dat we geen riool op de tuin hebben.

Bijlage 2: Rioolheffing tuincomplexen 2023, Gemeentebelastingen Amstelland

 

Elektra

De elektrakosten worden altijd achteraf door de leden betaald.


Van 2017 tot en met 2021 was er een vast 5-jarig contract met Vattenfall. Al in oktober 2021 begonnen de energieprijzen te stijgen wat voor de Federatie geen probleem was vanwege het vaste contract. Helaas liep het contract in december 2021 wel af. Wisselen naar een andere energieleverancier kon niet meer omdat de opzegtermijn bij Vattenfall drie maanden bedraagt. Met als gevolg dat wij vastzaten aan een 1-jarig contract bij Vattenfall met de bijbehorende prijzen voor 2022. In 2022 was de kWh prijs twee keer zo hoog dan de afgelopen vijf jaren bij een gelijkblijvend elektraverbuik. Voor de duidelijkheid: de Federatie is een grootzakelijk klant en geen consument.


Afgelopen jaar hebben we Vattenfall opgezegd en zijn overgegaan op energieleverancier Nieuwestroom. Liander (elektra infrastructuur) heeft de prijzen voor 2023 ook verhoogd. Kenter (elektra metingen) is overgenomen door Alliander en heeft niet gecommuniceerd over hun prijzen in 2023.


Het effect van deze overgang van de energieleverancier ziet u op de nota in 2024.

Bijlage 3a: Producenten- en consumentenprijzen voor energie in de EU

Bijlage 3b: Verbruikte elektra & factuurbedragen Vattenfall 2018 - 2022

Bijlage 3c: Tarieven aansluiting, Liander

Bijlage 3d: Voorgenomen verkoop, Kenter

 

Overig

Vooruitlopend op prijsstijgingen hebben we de kosten van het water, het clubblad en de belastingen met 12% verhoogd ten opzichte van de kosten die de Federatie in 2022 heeft betaald. De algemene kosten zijn ook met dit percentage verhoogd. De verzekeringskosten zijn berekend op de werkelijke kosten die we in 2023 moeten betalen.

 

Download hier de originele nieuwsbrief in PDF formaat.

nieuwsbrief januari 2023
.pdf
Download PDF • 832KB

Comentários


bottom of page