top of page

Nieuwsbrief — maart 2023

Bijgewerkt op: 2 apr. 2023

Start van het tuinseizoen 2023

Nog een paar weken en dan kunnen we weer naar onze groene oase en starten we met het nieuwe tuinseizoen. De winterbewoners hebben op ons terrein en opstallen gepast en het nodige snoeiwerk gedaan. We zijn daardoor goed de winter doorgekomen, met gelukkig een beperkt aantal schadegevallen. Daar mogen we blij mee zijn. Ga er maar aan staan in de winterkou. Die lijn hopen we in het hoogseizoen door te trekken als bestuur. Laten we onze groene oase goed onderhouden. Dat wil zeggen niet alleen je eigen tuin mooi maken maar ook de paden en laten we elkaar weer goed gaan helpen als dat nodig is. Zoals dat zo gewoon was. En met elkaar is dat een fluitje van een cent!

 

Ontwikkelingen De Nieuwe Kern

In de pers zijn onlangs berichten verschenen over de recente uitspraak van de Raad van State over ons beroep tegen het bestemmingsplan voor het Ajax oefenterrein “De Toekomst”. Dit terrein is deel van het plangebied voor de Nieuwe Kern, waar de gemeente Ouder-Amstel nieuwbouwplannen voor heeft. De Bond van Volkstuinders en de Federatie hebben in goed overleg met de tuinparken het beroep ingesteld. Wij hebben dat gedaan omdat wij het Ajax terrein veel geschikter vinden voor woningbouw dan het gebied van de volkstuinparken. Daarnaast hebben we bezwaar gemaakt tegen het opdelen van het plangebied voor de Nieuwe Kern in verschillende bestemmingsplannen. Daardoor wordt een behoorlijke afweging van de planvorming onmogelijk gemaakt. De Raad van State heeft ons beroep helaas niet gehonoreerd. Onze suggesties voor een alternatief voor het oefenterrein en voor het maken van één bestemmingsplan zijn niet overgenomen. Wel zien we in de uitspraak goede aanknopingspunten voor ons verdere verzet tegen woningbouw op de tuinparken. Als het Ajaxterrein niet behoeft te worden bebouwd, dan geldt dit argument nog sterker voor de volkstuinen met hun waardevolle natuurlijke inrichting waar mensen, flora en fauna zich al tientallen jaren thuis voelen. Bovendien liggen de tuinen in een geluidszone gebied van Schiphol. In de perspublicaties wordt volkomen ten onrechte de conclusie getrokken dat woningbouw op de volkstuinen wordt toegestaan. Daar gaat de uitspraak van de Raad van State niet over. Wij blijven (samen met de omringende tuinparken, en de bond van Volkstuinders) ons verzetten tegen plannen voor bebouwing van de volkstuinen.

 

Rioolbelasting/Forenzenbelasting

In samenwerking met de omringende tuincomplexen en de bond van volkstuinders is er een bezwaarprocedure gestart voor de heffing van bovenstaande belastingen. Met de verantwoordelijk wethouder van Ouder-Amstel wordt overleg gevoerd. Er wordt ook gewerkt aan een standaard bezwaarbrief voor alle tuinders. Zodra deze klaar is zal hij worden rondgestuurd.

 

Verkoop deadlines 2023

Als u uw tuinhuis wilt verkopen zijn er drie data vastgesteld (dinsdag 11 april, dinsdag 6 juni, en dinsdag 1 augustus). Als u via mail heeft aangegeven dat u uw tuin wilt verkopen én een aantal zaken (dit zijn onder andere alle putten en eventueel de vloer open) gedaan heeft vóór deze data kunt u die ronde mee in het taxatieproces. Hiermee hopen we het proces wat soepeler te laten lopen. Uiteraard kunt u voor vragen altijd bij het bestuur terecht.

 

Gasflesprijs 2023

De gasflesprijs voor 2023 is voorlopig vastgesteld op €35 euro.

 

Website/Algemeen werk

Op dit moment wordt er gewerkt aan een nieuwe website. Het doel is om deze nieuwe website in april klaar te hebben. Via deze vernieuwde website kan onder andere door de tuinders zelf een aantal zaken geregeld worden zoals de inplanning van het algemeen werk. Wij zullen hier in april een specifieke nieuwsbrief over sturen.

 

Kantine 2023

Als het barteam compleet is dan gaat de kantine vanaf vrijdag 5 mei open. Bij voldoende vrijwilligers is het de bedoeling om elke vrijdag, zaterdag en zondag open te zijn.

 

Enquête resultaten vrijwilligers

Het bestuur is ontzettend blij met de vrijwilligersaanmeldingen uit de laatste enquête. Het bestuur zal binnenkort contact opnemen met deze tuinders. We gaan beginnen met de mensen die zich hebben opgegeven voor bestaande vacatures.

 

Controle gasslangen, stroommeterstanden en aardlekautomaten 2023

Het bestuur is voornemens om komend tuinseizoen alle tuinhuisjes op bovenstaande punten te controleren. Wij verzoeken u met name om aan het begin van het tuinseizoen uw gasleiding te controleren. Op de gasslang staat een productiedatum, deze mag niet ouder zijn dan 3 jaar. Vervang deze alstublieft als dit het geval is voor uw veiligheid.

 

Download hier de originele nieuwsbrief in PDF formaat.

Start van het tuinseizoen 2023
.pdf
Download PDF • 290KB


Comments


bottom of page