top of page

Nieuwsbrief van september 2023

Beste tuinders,

Met de naderende herfst en winter zijn er enkele zaken die we met u willen delen.


  1. Hekken sluiten vanaf 1 oktober

Per 1 oktober gaan de hekken weer op slot. We willen u vragen om bij binnenkomst het hek zorgvuldig af te sluiten en dit ook te doen bij vertrek. Dit is van belang voor onze veiligheid en welzijn.

Tot 1 november hanteren we een gedoogbeleid waarbij u mag overnachten op uw tuin. Geniet dus van de laatste warme herfstnachten tussen uw groen.


  1. Voorkomen van vorstschade aan waterleidingen

Het is van belang om ervoor te zorgen dat u vóórdat de koude wintermaanden aanbreken de hoofdkraan dichtdraait en alle waterleidingen laat leeglopen. Als u dit niet doet zullen bevroren waterleidingen barsten bij dooi en leiden tot waterverspilling en overlast voor reparaties. Deze zogenaamde 'spuiters' kunnen wel onopgemerkt 10.000 liter water per dag verspillen. We willen u erop wijzen dat we dit winterseizoen administratiekosten zullen opleggen als blijkt dat de leidingen, met name die van het toilet, niet adequaat zijn leeggemaakt, bevriezen en gaan lekken.


  1. Zelf verantwoordelijk voor baggeren

Vanaf dit jaar zijn alle tuinders zelf verantwoordelijk voor het baggeren van hun sloot want we hebben helaas geen betaalbaar baggerbedrijf kunnen vinden.

We vragen u om ervoor te zorgen dat uw sloot is gebaggerd vóór het einde van november. In december zal er een schouwing plaatsvinden om te controleren of aan deze verplichting is voldaan. Daarom gaarne de bagger tot dit moment op de wal laten liggen. Als u niet beschikt over een baggeremmer, kunt u er een lenen van de vereniging. Als u niet zeker weet hoe u moet baggeren, aarzel dan niet om advies in te winnen bij een ervaren tuinder.


  1. Aandacht voor stroomverbruik

Zoals u weet zijn wij mogelijk dit jaar BTW-plichtig geworden met als consequentie dat wij een uitgebreide boekhouding moeten gaan voeren.

Maar naast deze overheidsbemoeiing moeten wij dit jaar als grootverbruiker van meer dan 50.000 kWh stroom per jaar ook nog aan de overheid gaan melden welke maatregelen wij in de toekomst gaan nemen om ons energieverbruik te verlagen.

Onze eerste stap kan zijn om de leden te stimuleren om onnodig stroomverbruik in de winterperiode te voorkomen. Wij denken dan aan het uitschakelen van automatisch schakelende buitenverlichting, elektrische bijverwarming, opladers en ongebruikte koelkasten en vriezers.

We hebben gehoord dat veel mensen daarom gewoon hun aardlekschakelaar uitschakelen, een simpele handeling die wij kunnen aanraden.

Als u uw meterstand nog niet heeft doorgegeven doe dit dan alsnog. U kunt ook een mail sturen aan feder01@XS4all.nl met een foto van de cijfers op de elektrometer, liefst met ook de verzegeling er op.


  1. Bomen

Na de storm van dit jaar is verwarring ontstaan over het lot van de hogere bomen op ons park. Er was zelfs sprake van dat het bestuur te hoge of gevaarlijke bomen zou laten kappen met of zonder toestemming van de eigenaren.

Dit is uiteraard een misverstand want niet de Federatie, maar de tuinder is eigenaar van de bomen op zijn land.

Dit houdt natuurlijk in dat de verantwoordelijkheid voor eventuele schade bij de eigenaar van de boom blijft, die daar dan wel of niet voor is verzekerd.

Ook wanneer u dat risico niet wilt lopen mag u niet zo maar de boom kappen zonder vergunning van de gemeente Ouder-Amstel.

Het aanvragen hiervan is de verantwoordelijkheid van de eigenaar van de boom en niet van de Federatie.

Wanneer daadwerkelijk gekapt gaat worden zal de Federatie desgevraagd helpen bij de uitvoering daarvan.

De Federatie vraagt als eigenaar van het openbare deel van het complex een kapvergunning aan voor twee bomen op het openbare deel naast de kantine. De andere bomen rond de kantine blijven staan omdat zij geen gevaar opleveren.


  1. Takkenweekend voor de lanen

Naar aanleiding van de bevindingen van de brandweer bij de brand in huisje 90, waarin werd benadrukt dat onze lanen moeilijk bereikbaar zijn, willen we een takkenweekend organiseren, vergelijkbaar met het afvalweekend van afgelopen juli. We verzoeken iedereen om in het weekend van 30 september hun struiken en bomen zodanig te snoeien dat de lanen toegankelijk worden voor hulpdiensten. Zorgt u er alstublieft voor dat er geen begroeiing blijft buiten de rooilijn van uw tuin.

Het tuinafval zal worden afgevoerd door rondrijdende tractoren naar de Kikkerpoel, die het gehele weekend open zal blijven voor deze doeleinden.

Uiteraard vragen wij vrijwilligers om te helpen bij het afvoeren van dit groenafval en u kunt zich daarvoor melden via onze mail feder01@XS4all.nl.


  1. Onderhoud van verenigingsgebouw

We moeten onder ogen zien dat er een ernstige achterstand van meer dan 12 jaar is ontstaan in het onderhoud van deuren, ramen en kozijnen van ons verenigingsgebouw. Tot op heden heeft niemand zich als vrijwillige schilder aangemeld, ondanks onze oproepen.

Als er zich geen vrijwilligers aanbieden tegen het volgende voorjaar, zijn we genoodzaakt een commercieel schildersbedrijf in te schakelen om dit essentiële onderhoud uit te voeren.

Dit gaat waarschijnlijk wel behoorlijk hoge kosten met zich mee brengen.


  1. Kikkerpoel voor groenafval

Voor het afvoeren van het laatste groenafval is de Kikkerpoel nog open op zaterdag 14 oktober en zaterdag 28 oktober. Dit is een uitstekende gelegenheid om uw tuin winterklaar te maken.


  1. De Nieuwe Kern

Zaterdag 14 oktober wordt er een bijeenkomst gehouden over de nieuwe kern. Meer informatie hierover volgt, maar houdt deze datum alvast vrij als u geïnteresseerd bent.

Comments


bottom of page